gęste włosy łysienie

M.D. Dorota Wojnowska

Zkušeny specialista v oboru dermatologie, kosmetologie, akademický přednášející.
Má za sebou mnoho let odborné praxe v oboru kosmetologie a estetické dermatologie, účast v národních a mezinárodních školeních – to nám dává jistotu, že společně vyvinutý doplněk stravy přinese skutečnou pomoc problému padání vlasů u žen po celém světě.
M.D. Dorota Wojnowska pracovala mnoho let v dermatologické klinice pro dospělé i děti lékařské fakulty Univerzity v Lublinu.Pro její široké znalosti  z oboru kosmetologie a dermatologie je známa jako vynikající přednášející kurzu estetické medicíny, který pořádá asociace lékařů estetické dermatologie. Přednáší také na postgraduálních kurzech dětské dermatologie. V letech 2004-2011 přednášela v kurzech o kosmetické dermatologii Chemické fakulty Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu (obor bioaktivní látky a kosmetika).
Do roku 2009 působila jako odborna asistentka na oddělení a v klinice dermatovenerologie  a dětské dermatologie Lékařské univerzity v Lublinu. Uspořádala také kurz histopatologie kůže. V roce 1999 obhájila doktorát z poruch imunofenotypu T lymfocytů u  primárních kožních  T-buněčnych lymfomů.