Regulamin sklepu internetowego Bioelixire Gęste Włosy

Rejestracja
 • Klient może wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.gestewlosy.pl. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne.
 • Posiadanie konta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych osobowych. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 • Klient ma możliwość usunięcia konta w dowolnym momencie. 
Warunki realizacji usługi
 • Sklep internetowy gestewlosy.pl prowadzony jest przez Bioelixire Polska ul. Dunajecka 19, 60-413 Poznań, NIP 9721266342, REGON 365282435
 • Sklep internetowy znajdujący się pod adresem gestewlosy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Rejestracja może być dokonana po zapełnieniu koszyka lub przed rozpoczęciem składania zamówienia. Zakup za pośrednictwem sklepu internetowego upoważnia do wystawiania faktury VAT bez podpisu bądź paragonu. Dane podane przy rejestracji, będą wykorzystane wyłącznie przez firmę Bioelixire do wystawiania faktury oraz do korespondencji.
 • Zamówienia przyjmowane są cały rok 24h/dobę drogą elektroniczną. Złożenie zamówienia oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.
 • Do każdego zamówienia wystawiony zostanie paragon lub (po otrzymaniu niezbędnych danych) faktura VAT.
Anulowanie zamówienia
 • Złożone zamówienie może zostać anulowane mailowo, poprzez formularz kontaktowy.
 • Zamówienie wysłane do klienta nie może zostać anulowane.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania aukcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że zamówienie przekroczyło określoną kwotę. Dostawa towaru odbywa się w wybrany oraz określony w zamówieniu poprzez klienta sposób.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 • Zawartość sklepu internetowego gestewlosy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 • W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie gestewlosy.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Zwroty
 • W okresie 14 dni, od dnia dostarczenia zamówionego towaru, klient detaliczny ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umowy na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością (produkt, paragon fiskalny lub faktura VAT, pisemne oświadczenie klienta o odstąpieniu umowy zakupu oraz numer konta, na który należy zwrócić pieniądze) oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania, przeróbek itp.
 • Prawo zwrotu nie dotyczy klientów hurtowych.
 • Data wysłania nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia towaru kupującemu. Sklep gestewlosy.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych po terminie.
 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne zaświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz podaniem numeru konta, na które należy zwrócić należność (pobierz wzór odstąpienia od umowy sprzedaży)
 • W przypadku uznania odstąpienia od umowy zwracamy pieniądze w ciągu 7 dni roboczych, od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.
 • Gwarancja, reklamacji oraz prawo od odstąpienia od umowy kupna nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli stwierdzone zostały uszkodzenia, należy wraz z kurierem spisać protokół uszkodzenia zawartości przesyłki. Czynność tę należy wykonać w chwili odbioru przesyłki. W/w protokół jest niezbędnym warunkiem ewentualnego uwzględnienia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.
Reklamacja
 • W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową produktu, klient zobowiązany jest przesłać na adres:
 • Farouk Systems ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań
 • Podpisany formularz reklamacyjny wraz z reklamowanym produktem, który nie będzie nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, przeróbek itp. oraz dokument zakupu (paragon lub faktura) (pobierz wzór reklamacji)
 • Reklamacji podlega również niekompletna realizacja zamówienia, tj. dostawa mniejszej ilości produktów niż ta, która została zamówiona. W takiej sytuacji, dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji, zgodnego z ustawą, ppkt. 17 powyżej.
 • Klient powinien podać w zgłaszanej reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem, np. numer telefonu lub adres e-mail.
 • Sprzedawca poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
Ochrona danych osobowych
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcie swoich danych.
 • Dokonując płatności przy użyciu karty kredytowej, dane karty kredytowej przesyłane są poprzez bezpieczną stronę internetową z użyciem szyfrowania SSL. Ponadto płatność jest zabezpieczona za pomocą kodu CVV2/CVC2
Postanowienia końcowe
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcie swoich danych.
 • Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w sklepie internetowym. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie uwagi do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych czy stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować na adres mailowy bioelixire@gestewlosy.pl
 • Sklep stosuje politykę cookies , która określa zasady wykorzystania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępów) w sklepie. Brak zmian dokonanych przez użytkownika w przeglądarce oznacza akceptację polityki cookies stosowanej przez sklep.